199 klanten beoordeelden ons, lees hieronder hun ervaringen:

9.6 / 10
Gasketel CO vrij
035 - 7 99 20 99
Inloggen agenda
info@cv-service.nl
06 - 24 90 59 22
Erkenningen

Erkenningen

De erkinning van de nieuwe gasketelwet co-certificering

Per 1 april 2023 is de CO-certificering met de CO-vrij erkenning verplicht voor monteurs. Daarnaast is het een verplichting dat het bedrijf waar zij onder werken ook een BRL6000-25 erkinning hebben, dit geld ook voor 1 man's zaken!

Dit houdt in dat alle cv-monteurs en gastechnische installatiebedrijven wettelijk verplicht zijn om aan nieuwe kwaliteitseisen te voldoen als zij aan gastoestellen willen werken. Monteurs moeten een Bewijs van Vakmanschap CO hebben en het installatiebedrijf moet over een CO-certificering beschikken. Deze nieuwe verplichting heeft ook gevolgen voor bedrijven die nu via een erkenning aan deze installaties werken.

De meeste bedrijven hebben genoeg aan de uitgeklede BRL-25000 waarmee zij onderhoud en reparaties uit mogen voeren of een ketel mogen vervangen.

Voor bedrijven die ook in gestapelde bouw werken waarbij zij met collectieven rookgasafvoeren werken, adviseren, ontwerpen of vernieuwen is de volledige erkenning de BRL-9000-25 vereist, dit geld ook voor het vervangen van een ketel op een collectie (clv) rookgasafvoer kanaal of gestapelde bouw.

Onze monteurs zijn inmiddels allemaal terug de schoolbanken in geweest en zijn allemaal geslaagd en voorzien van het bewijs van vakmanschap CO,  Als bedrijf hebben wij de BRL-6000-25 erkenning mogen ontvangen.

 


InstallQ

Veilige installaties van goede kwaliteit voor heel Nederland: dat is het doel van de onafhankelijke stichting InstallQOm dit doel te bereiken, ontwikkelt en beheert de stichting (certificerings)regelingen en verleent InstallQ erkenningen aan vakbekwame installatiebedrijven. Ook accrediteert InstallQ opleidingen en examens in installatietechniek.

CentraalRegisterTechniek.nl en EchteInstallateur.nl
In de openbare kwaliteitsregisters CentraalRegisterTechniek.nl 

en EchteInstallateur.nl  vindt u installatiebedrijven en adviseurs met erkenningen of certificeringen van InstallQ.

 


Erkend leerbedrijf SBB

Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan en bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben. Dat zijn de doelen van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). We erkennen en begeleiden de leerbedrijven waar studenten terechtkunnen voor een stage of leerbaan van goede kwaliteit. We maken afspraken over wat de student moet weten en kunnen om een diploma te behalen of een mbo-certificaat voor leven lang ontwikkelen. 

 


Door Sterkin erkende installateurs gaan voor kwaliteit!

Het is een verantwoorde keuze om een erkende installateur in te schakelen voor uw gas, elektra, water en duurzame energie-installaties. Daar zijn verschillende redenen voor.

De eerste reden is dat uw huis de plek is waar u zich comfortabel, ontspannen en veilig voelt. Comfort is voor een groot deel afhankelijk van uw installaties. Behaaglijke warmte, douchen, wassen en schoonmaken, toiletgebruik en koken: allemaal dingen die u dankzij de installaties kunt doen. Hier neemt u liever geen risico’s mee. Laat de installatie daarom vakkundig en veilig aanleggen en onderhouden door een Sterkin erkende installateur, want die:

  • is gediplomeerd;
  • houdt vakinformatie bij door bijscholing en vakliteratuur;
  • werkt veilig en conform de wettelijke voorschriften;
  • wordt regelmatig gecontroleerd.

Een tweede reden is dat u een schriftelijk bewijs kunt krijgen dat u een erkende installateur heeft ingeschakeld. Voor de wet zijn huiseigenaren zelf verantwoordelijk voor de staat van de installaties in hun woningen. Met een Conformiteitsverklaring van uw Sterkin erkende installateur kunt u aantonen dat u die verantwoordelijkheid serieus neemt. De Conformiteitsverklaring is een bewijs van de installateur dat de betreffende installatie door hem is aangelegd en aan de wettelijke eisen van het Bouwbesluit voldoet. Aanvragen van een Conformiteitsverklaring gaat eenvoudig online via de website www.echteinstallateur.nl.

De erkende Sterkin Installateur voldoet aan de normen en eisen van een erkenningsregeling. De belangrijkste eisen hebben betrekking op kennis, meetapparatuur en gereedschappen. Er zijn opleidingseisen vastgesteld én normen voor het gereedschap waarover de installateur moet beschikken. Regelmatig wordt getoetst of de installaties van de erkende Sterkin Installateur voldoen aan de eisen. Goede redenen dus om voor de erkende Sterkin Installateur te kiezen.

Tegenwoordig ondergebracht bij InstallQ


De Stichting Erkenning Installatiebedrijven (SEI)

De Stichting Erkenning Installatiebedrijven is beheerder van erkenningsregelingen voor installatiebedrijven die actief zijn op het vakgebied van installatietechniek. In het erkenningenregister van de SEI zijn de installatiebedrijven opgenomen die aantoonbaar over voldoende vakbekwaamheid beschikken. Naast de vakbekwaamheid moet het installatiebedrijf beschikken over een uitrusting die nodig is om het installatiewerk naar behoren uit te voeren en op te leveren. De SEI is opgericht door UNETO-VNI, de brancheorganisatie voor installatiebedrijven en technische detailhandel, en de Vewin. De stichting heeft als doel het onderscheid zichtbaar te maken tussen enerzijds pseudo-vaklui en anderzijds de vakbekwame installateurs.


OK CV

OK CV is het label voor veilig en zuinig stoken. Alleen bedrijven die voldoen aan strenge eisen en werken met Energie Service Specialisten mogen onder dit label uw cv-ketel inspecteren en onderhouden. De Energie Service Specialist is de monteur die het ketelonderhoud bij u thuis uitvoert. Uiteraard is hij hiervoor gediplomeerd. Zo weet u zeker dat het onderhoud aan uw cv-ketel plaatsvindt volgens de voorschriften van de fabrikant

De Energie Service Specialist inspecteert en onderhoudt uw cv-ketel volgens de voorschriften van de fabrikant. Daarna regelt hij de ketel optimaal in, voert metingen uit, zoals een meting van de CO-waarde (koolmonoxide) en de CO2-waarde (kooldioxide). Hij vergelijkt de uitkomsten met de waardes van de fabrikant. Bij grote afwijkingen kan de ketel onveilig zijn. De Energie Service Specialist gaat dan op zoek naar de oorzaken, stelt vast of het vermogen van de ketel goed is afgestemd op de radiatoren en eventuele andere afgiftebronnen, zoals convectoren en geeft u een schriftelijk advies over het energiezuinig gebruik van uw cv-installatie. Dat advies staat in het beoordelingsrapport dat u van de Energie Service Specialist ontvangt. Hij kan u bijvoorbeeld adviseren over het verbeteren van de cv-installatie of over de aanschaf van een nieuwe cv-ketel. Maar ook over het nemen van energiebesparende maatregelen waardoor u minder geld kwijt bent aan energie. Denk aan isolatie of de aanschaf van zonnepanelen.

Tot slot wordt de onderhoudsbeurt van uw cv-ketel geregistreerd in een landelijke databank. Via een steekproef controleert OK CV regelmatig of de onderhoudsbeurten volgens alle regels van OK CV zijn uitgevoerd. Zo waarborgen we de kwaliteit.

Tegenwoordig onderdeel van CO-Vrij


KvINL

KvINL is ontstaan uit de fusie van KBI (Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector) en SEI (Stichting Erkenning Installatiebedrijven) en opgericht ten behoeve van de kwaliteitsborging binnen de installatiesector. Opdrachtgevers, aanbieders en overheden werken binnen KvINL samen aan een onderscheidend en gegarandeerd kwaliteitsniveau van producten, processen en diensten in de installatiesector.

Kiezen voor aantoonbare kwaliteit, dat is de essentie van KvINL. Voor opdrachtgevers belangrijk, want een kwaliteitslabel schept vertrouwen en geeft zekerheid dat het installatiewerk veilig en deskundig wordt uitgevoerd. Voor installateurs is een kwaliteitslabel essentieel om zich in de markt te onderscheiden als vakman en technisch specialist. Bovendien draagt een label bij aan het professioneel imago van het bedrijf.

Erkenning of certificering? Een kwaliteitslabel is voor de installateur een investering en moet dan ook passen bij de bedrijfsactiviteiten en strategische positionering van het installatiebedrijf. Een installatiebedrijf kan kiezen uit erkenning of certificering. Een erkenning is hét label om een gediplomeerd vakman te onderscheiden. Met een erkenning laat men zien over de juiste kennis en kunde te beschikken om het werk goed uit te voeren. Certificering is geschikt om aan te tonen dat de werkzaamheden volgens vaste voorschriften en procedures worden uitgevoerd.

Tegenwoordig ondergebracht bij InstallQ


Kwaliteitsregister van de bouw- en installatiesector

Op zoek naar een vakbekwaam bedrijf? Die vindt u hier op QBISnl, kwaliteitsregister van de bouw- en installatiesector. De site is een verzamelplaats van bedrijven die gespecialiseerd zijn in duurzame technieken of in het energielabel.

De bedrijven op QBISnl leveren aantoonbaar vakmanschap en kwaliteit. Daarvoor zijn ze gecertificeerd of gekwalificeerd door gerenommeerde instituten.

Tegenwoordig ondergebracht bij InstallQ

 

Neem nu contact met ons op

>>Erkenningen

Klantbeoordeling

199 klanten hebben ons beoordeeld met een gemiddelde van:

9.6 / 10